| Sitemap
 

O společnosti

Naše vize

Jak postupným vývojem dochází k rozšiřování možností lidské techniky, přestává být patrná hranice mezi světy telekomunikačních a vysílacích technologií. Již nelze hovořit o tom, kde končí svět televizního a filmového vysílání, a kde začíná svět telekomunikací a sítové infrastruktury. Jak se postupně tyto dva zcela odlišné světy přibližují, a nové produkty a služby v sobě stále častěji kombinují prvky obou těchto světů, hovoříme v MediaStream o pojmu "Média nové generace".

Naše služby

Rozsah služeb MediaStream v oblasti médií nové generace sáhá od konzultační činnosti v oblasti zpracování a dodávky audiovizuálního obsahu koncovým divákům po kompletní technologické realizace projektů formou služby.

Zajišťujeme audio a video přenosy s využitím streaming technologií včetně automatické archivace, přenosy po pevných i bezdrátových sítích, šíření digitalizovaného video signálu do osobních počítačů, mobilních telefonů i stolních set-top boxů připojených ke klasickým televizorům.

Zaměřujeme se na dlouhodobou spolupráci s klienty a integraci našich služeb s jejich stávajícím prostředím, aby se zavedením nové služby klientům nevznikaly dodatečné personální náklady nutné pro její údržbu. Toho dosahujeme pomocí automatizovaných odbavovacích systémů kombinovaných s dálkovým řízením našimi odborníky.

Naše cíle

Cílem MediaStream je poskytovat služby kombinující znalosti informačních, telekomunikačních a vysílacích technologií s primárním důrazem na tyto vlastnosti:

  • Individuální řešení dle potřeb zákazníka
  • Garantovaná kvalita služby
  • Integrace se stávajícím prostředím
  • Automatizované řízení systémů
  • Dlouhodobá partnerská spolupráce

Máme za to, že právě kombinace těchto prvků je klíčem ke spokojenosti našich zákazníků.