| Sitemap
 

Reference

Live streaming ze ZOO Ústí nad Labem

2015, říjen

Zoologická zahrada města Ústí nad Labem si vybrala MediaStream jako partnera pro zprostředkování živých streamů z kamer uvnitř areálu. Trvale jsou přenášeny záběry ze dvou kamer - z prostoru horních výběhů a z bazénu tuleňů, V obou případech obraz pořizují HD IP kamery, z nichž streamy přebírá distribuční videoserver MediaStream.

Klient - ZOO Ústí nad Labem - si vkládá do vlastních webových stránek námi generovanou stránku s video přehrávačem technologie HTML5, umožňujícím bezproblémové sledování živých streamů v internetových prohlížečích běžných osobních počítačů i na různých platformách mobilních telefonů.

Živé přenosy očních operací pro oftalmologický kongres

2015, červen

Pro dva po sobě jdoucí ročníky kongresu zaměřeného na prezentace chirurgických postupů používaných pro odstranění očních vad jsme zajistili kompletní audiovizuální řešení přenosu operačních zákroků. V obou případech byla místem výkonů pražská oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a přenos byl realizován do kongresového sálu v Plzni a Benicích.

Live Surgery přenosy jsme realizovali v HD kvalitě s obousměrnou komunikací mezi kongresovým sálem a operačními sály. V obou případech byla využita Video-over-IP technologie, tedy řešení využívající standardní internetové konektivity pro přenos obrazu a zvuku.

I přes spojení realizované částečně po bezdrátové IP síti byl přenos v televizní kvalitě a bez známek nežádoucích artefaktů v obrazu. To vše díky námi použitému technickému řešení schopnému vypořádat se i s nekvalitním internetovým spojením.

Systém pro živý přenos jednání zastupitelstva města Třebíč

2015, duben

Univerzálnost a vzájemnou propojitelnost dnešních technologií pro živý přenos obrazu demonstruje zakázka pro Městský úřad Třebíč. Ten disponoval již dosluhujícím řešením pro přenos jednání zastupitelstva ze dvou webových PTZ kamer AXIS pomocí starší technologie Windows Media. Ačkoliv by kompletní náhrada staré technologie za novou byla nejjednodušší, dodali jsme takové řešení, které pro Městský úřad (a tedy daňového poplatníka) představuje úsporu z pohledu pořizovacích i provozních nákladů.

Dodané řešení kombinuje obraz ze stávajících kamer AXIS spolu s obrazovými vstupy hlasovacího zařízení a obrazovkou počítače pro textové podklady jednání (dokumenty, prezentace,..). Umožňuje plynulé prostřihávání mezi jednotlivými zdroji a vkládání grafiky do výsledného obrazu (logo města, informace o přestávkách atd.). Zároveň je dodaný komplet již připravený na budoucí obměnu kamerového snímání.

Bez další fyzické úpravy či dodatečných nákladů bude možné kdykoliv v budoucnu nahradit stávající kamery novými. Celý systém je připraven na přechod na vysoké rozlišení (veškerá grafika je v HD již nyní). Nadto však bude možné připojit jakoukoliv kamerovou technologii, počínaje IP PTZ kamerami, přes kamery s rozhraním HDMI, až po profesionální přístroje s rozhraním HD-SDI.

Vybavení jednacího sálu zajišťující sestřih vstupních signálů a převod výsledného materiálu do podoby video streamu bylo však jen částí dodávky. Druhou část tvořila technologie internetového video serveru pro propojení videa s webovými stránkami Městského úřadu a distribuci streamů divákům živého přenosu jednání. Zároveň pak celý systém slouží k automatické archivaci jednání pro potřeby Městského úřadu.

Takto navrženým řešením jsme nejen pomohli cenově úsporným způsobem obnovit dosluhující technologii, ale zároveň i minimalizovat provozní náklady klienta, který již nemusí za službu internetových přenosů jednání platit třetím stranám.

1