| Sitemap
 

Služby

MediaStream se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti přenosů zvukových a obrazových dat v digitálních sítích a integraci telekomunikačních a video technologií.

Rozumíme specifickým podmínkám jednotlivých oblastí, z nichž pocházejí naši klienti, a nabízíme pro ně plně přizpůsobená live a on-demand video-over-IP řešení.

Firemní klientela

Převážně středním a velkým podnikům nabízíme širokou paletu služeb zpracování a přenosů audiovizuálního obsahu. Od internetových přenosů tiskových konferencí a záznamů jednání valných hromad, přes distanční video školení až po provoz vnitřních televizních kanálů a jejich distribuci na pobočky.

Státní správa a samospráva

Především pro zprostředkování veřejných jednání například městských či krajských úřadů občanům jsou vhodné služby internetového živého přenosu a videoarchivu. Užití streaming technologií však může být daleko širší a nalezne uplatnění například u technických služeb při dokumentaci stavu vozovek či u městské policie při záznamu některých standardních událostí jako odtahy.

Užitečné mohou být také e-learningové video kurzy pro školení zaměstnanců při nasazení nové agendy nebo softwarového vybavení.

Telekomunikační operátoři

Ve světě televizních přenosů dnes již není nutné využívat pro dálkový přenos videosignálu drahé širokopásmové ATM či satelitní spoje. Na místo nich může být signál při zachování své původní kvality transportován po digitálních okruzích v podobě datového proudu na IP vrstvě.

Telekomunikační operátoři provozující své přenosové sítě nemají a z důvodu přílišného štěpení zdrojů také nechtějí mít technologie a příslušný personál pro speciální řešení přenosu video a audio obsahu. Díky své znalosti video technologií na televizní úrovni nabízí MediaStream v takových případech kompletní technologické zajištění a jeho dlouhodobý garantovaný provoz.

Televizní společnosti

Televizním společnostem nabízíme plně transparentní řešení přenosů, kdy jejich signál na zdrojovém místě přejmeme a na cílovém místě v kvalitě dle zadaných parametrů opět předáme. Není pro nás podstatné, zda má jít o kompozitní video či SDI, SD či HD rozlišení obrazu. Všechny tyto požadavky dokážeme řešit a podstatné jsou pro nás kvalita služby a spokojenost našeho klienta.