| Sitemap
 

KulaByte transkodér

Realtime transkodér existujících H.264 IP streamů do multibitrate formátu pro live Internet streaming

Transkodér KulaByte je softwarové řešení zaměřené na vysoce kvalitní převod existujících datových proudů v reálném čase do podoby multibitrate IP streamů určených pro internetové vysílání na osobní počítače, tablety, mobilní telefony či speciální zařízení.

Transkodér KulaByte můžete používat jako zcela samostatný software na libovolném PC s operačním systémem Linux, nebo jako již kompletní rack-mounted řešení kombinující hardware i software. Vstupem může být v závislosti na výkonu hardwaru jeden či více existujících SD nebo HD streamů formátu H.264 šířených protokolem RTMP nebo MPEG-2 TS.

Vstupní datový proud pak KulaByte transkodér v reálném čase převádí dle definovaného schématu do multibitrate IP streamů formátu RTMP respektive HLS s podporou Adobe Dynamic Flash Streaming respektive Apple Adaptive HTTP Live Streaming.

Celé řešení je možné ovládat pomocí grafického rozhraní a příkazové řádky (command-line), případně vlastním programovým vybavením využívajícím vestavěné API. V případě využití více transkodérů je možná jejich hromadná správa přes jednotné management rozhraní.

Základní vlastnosti:

  • Vstup H.264 stream šířený protokoly RTMP nebo MPEG-2 TS
  • Výstup s podporou multibitrate RTMP Dynamic Streaming / Adaptive HLS
  • Kódování H.264 High Profile
  • Ovládání pomocí webového grafického rozhraní / příkazové řádky / API
  • K dispozici jako samostatný software nebo kompletní systém

Konfigurace kompletních systémů:

  • Transkodér vstup 1x SD/HD stream, výstup 5 různých kvalit
  • Transkodér vstup 2x SD/HD stream, výstup 8 kvalit pro každý vstup
  • Transkodér vstup 4x SD/HD stream, výstup 8 kvalit pro každý vstup
  • Transkodér vstup 8x SD/HD stream, výstup 8 kvalit pro každý vstup

Konfigurace softwaru pro vlastní hardware:

  • Transkodér vstup 8x SD/HD stream, výstupy dle výkonu hardwaru

Stáhnout datasheet