| Sitemap
 

Slovník

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

D

IPTV set-top-box
Zařízení zprostředkovávající signál IPTV připojené na vstupu do počítačové sítě a na výstupu např. pomocí SCART konektoru k běžnému domácímu televizoru. Jeho standardní součástí je i dálkový ovladač nahrazující ovladač od televize a někdy také bezdrátová klávesnice umožňující hrát interaktivní hry, psát e-maily nebo browsovat po internetu ve vestavěném prohlížeči. Některé set-top-boxy umožňují vzdálenou správu v podobě aktualizace vnitřního softwaru nebo úpravě nastavení. Nové televizní kanály tak už nemusíte ladit ručně a místo toho se vám v přístroji "přes noc" objeví samy.

nahoru

IPTV
Zkratka pro tzv. "televizi po IP", neboli přenosu plnohodnotného televizního signálu po síťové infrastruktuře v rámci IP protokolu, jejímž základem je streaming. Tato technologie má proti dnešním řešením přenosu televizních kanálů řadu výhod. První je vyšší kvalita, a to i proti digitálnímu pozemnímu (DVB-T) a satelitnímu vysílání (DVB-S), srovnatelná i vyšší než u DVD, jelikož je možné bez komplikací použít formát HDTV pro vysoké rozlišení obrazu. Další výhodou je interaktivita spočívající v možnostech hlasování nebo sázení, ale i virtuálním půjčování filmů přes televizní obrazovku a jejich okamžitém spouštění z videoserveru. Rovněž je možné využít stejné IP infrastruktury na řešení telefonických služeb nebo kamerového systému objektu a snížit tak celkové náklady na stavbu a budoucí údržbu.

nahoru

I

IPTV set-top-box
Zařízení zprostředkovávající signál IPTV připojené na vstupu do počítačové sítě a na výstupu např. pomocí SCART konektoru k běžnému domácímu televizoru. Jeho standardní součástí je i dálkový ovladač nahrazující ovladač od televize a někdy také bezdrátová klávesnice umožňující hrát interaktivní hry, psát e-maily nebo browsovat po internetu ve vestavěném prohlížeči. Některé set-top-boxy umožňují vzdálenou správu v podobě aktualizace vnitřního softwaru nebo úpravě nastavení. Nové televizní kanály tak už nemusíte ladit ručně a místo toho se vám v přístroji "přes noc" objeví samy.

nahoru

IPTV
Zkratka pro tzv. "televizi po IP", neboli přenosu plnohodnotného televizního signálu po síťové infrastruktuře v rámci IP protokolu, jejímž základem je streaming. Tato technologie má proti dnešním řešením přenosu televizních kanálů řadu výhod. První je vyšší kvalita, a to i proti digitálnímu pozemnímu (DVB-T) a satelitnímu vysílání (DVB-S), srovnatelná i vyšší než u DVD, jelikož je možné bez komplikací použít formát HDTV pro vysoké rozlišení obrazu. Další výhodou je interaktivita spočívající v možnostech hlasování nebo sázení, ale i virtuálním půjčování filmů přes televizní obrazovku a jejich okamžitém spouštění z videoserveru. Rovněž je možné využít stejné IP infrastruktury na řešení telefonických služeb nebo kamerového systému objektu a snížit tak celkové náklady na stavbu a budoucí údržbu.

nahoru

K

Kvalita přenosu
Laické označení pro vizuální podobu výstupu streamingového signálu u diváka. Z technického hlediska ji tvoří kombinace datového toku a fyzického rozlišení videa, u audio příspěvků je to pak kombinace datového toku, vzorkovací frekvence a bitová hloubky. Čím větší je rozlišení videa, tím více je potřeba informací na přenesení přesné informace o obrazu a tím vyšší musí být datový tok. Pokud stejný video příspěvek budou sledovat dva diváci s různými rychlostmi připojení, bude u diváka s nižší rychlostí patrné např. krátké rozostření v rychlých akčních scénách. Pro dosažení co nejvyšší kvality se při konverzi zdrojového příspěvku do streaming formátu používá individuálního nastavení kompresních algoritmů podle charakteru zdrojového příspěvku. Je důležité použít jiné nastavení pro relativně statické záběry (rozhovory s lidmi, přenosy z jednání) a jiné pro akční záběry (koncerty, sportovní přenosy). Schopnost optimálního nastavení těchto parametrů je jednou z nejdůležitějších a nejsložitějších věcí na technologii streamingu.

nahoru

P

Pay-per-view
Metoda zpoplatnění přístupu k placenému video nebo audio obsahu. Divák je zpravidla před přehráním upozorněn na cenu a požádán o její odsouhlasení. U internetových streaming řešení se zpravidla používá platba přes SMS, u IPTV může být platba součástí pravidelného měsíčního vyúčtování za telekomunikační služby (televize, telefon, Internet) na jedné faktuře. Jinou metodou zpoplatnění je tzv. "časový pronájem", kdy divák získá například na 24 hodin právo přehrát si film kolikrát bude chtít.

nahoru

S

Streaming
Přenos digitalizovaného audiovizuálního signálu po datové síti v reálném čase. Proti jiným způsobům přenosu dat (například download) má dvě zásadní přednosti. První předností je, že přehrávání začíná bezprostředně po navázání spojení. V případě přenosů ze záznamu může divák bez omezení okamžitě přistupovat k jeho libovolné části a například si spustit film až od jeho poloviny. Druhou velikou předností je schopnost adaptace přenosové rychlosti podle možností připojení diváka. Pokud v průběhu přehrávání začne divák stahovat větší objem dat, přenos se nezastaví a pouze se dočasně sníží kvalita.

nahoru

Streaming formát
Souborový formát obsahující audiovizuální data v podobě určené pro následnou distribuci pomocí streaming videoserveru. Jediný soubor zpravidla obsahuje předpočítané varianty kvality signálu pro jednotlivé rychlosti připojení. Stejný obsah je v něm tak umístěn hned několikrát v různých datových tocích a videoserver mezi nimi dokáže libovolně přepínat.

nahoru

Streaming videoserver
Speciální zařízení s vysokorychlostním (gigabitovým) připojením k Internetu zajišťující distribuci streamovaného signálu divákům. Může zajišťovat jak živé přenosy, tak i přehrávání pořadů z archivu v reálném čase. Jeho klíčovou funkcí je schopnost trvale během přenosu monitorovat rychlost připojení každého diváka a podle toho operativně upravovat datový tok a tedy kvalitu přenášeného signálu. To zabraňuje zasekávání zvuku či obrazu během přenosu při dočasném snížení rychlosti připojení.

nahoru

V

Videoarchiv
Streamingová obdoba klasického videoarchivu s desítkami a stovkami hotových příspěvků. V tomto případě jsou však již hotové příspěvky převedené do streaming formátu uložené na diskových polích připojených k videoserveru. Jakmile divák požádá skrze svůj přehrávač o vybraný příspěvek, videoserver okamžitě zahájí jeho přenos v reálném čase. To dává divákům možnost ihned sledovat libovolný uložený film nebo jakoukoliv jeho část. Často se pro tuto technologii používá anglické označení "Video-on-Demand" ("VoD").

nahoru

Z

Živý přenos
Původní video signál je speciálním zařízením - enkodérem - v reálném čase konvertován do streaming formátu ve zvolených kvalitách a přenášen na videoserver. K němu se skrze odkazy na webových stránkách připojují diváci a videoserver jim distribuuje signál živého přenosu. Celý proces je pomocí vyrovnávacích pamětí hned na několika místech chráněn proti krátkodobým výpadkům spojení. To však také generuje jisté zpoždění v řádech stovek milisekund až jednotek sekund v závislosti na zvolené technologii a jejím nastavení.

nahoru

Streaming videoserver

Speciální zařízení s vysokorychlostním (gigabitovým) připojením k Internetu zajišťující distribuci streamovaného signálu divákům. Může zajišťovat jak …
Více

Streaming formát

Souborový formát obsahující audiovizuální data v podobě určené pro následnou distribuci pomocí streaming videoserveru. Jediný soubor zpravidla obsahuj…
Více

Kvalita přenosu

Laické označení pro vizuální podobu výstupu streamingového signálu u diváka. Z technického hlediska ji tvoří kombinace datového toku a fyzického rozli…
Více

IPTV

Zkratka pro tzv. "televizi po IP", neboli přenosu plnohodnotného televizního signálu po síťové infrastruktuře v rámci IP protokolu, jejímž základem je…
Více

Pay-per-view

Metoda zpoplatnění přístupu k placenému video nebo audio obsahu. Divák je zpravidla před přehráním upozorněn na cenu a požádán o její odsouhlasení. U …
Více

Živý přenos

Původní video signál je speciálním zařízením - enkodérem - v reálném čase konvertován do streaming formátu ve zvolených kvalitách a přenášen na videos…
Více

IPTV set-top-box

Zařízení zprostředkovávající signál IPTV připojené na vstupu do počítačové sítě a na výstupu např. pomocí SCART konektoru k běžnému domácímu televizor…
Více

Streaming

Přenos digitalizovaného audiovizuálního signálu po datové síti v reálném čase. Proti jiným způsobům přenosu dat (například download) má dvě zásadní př…
Více

Videoarchiv

Streamingová obdoba klasického videoarchivu s desítkami a stovkami hotových příspěvků. V tomto případě jsou však již hotové příspěvky převedené do str…
Více