| Sitemap
 

Přenos z jednání valné hromady

Zadání:

Klient má požadavek na živý přenos na Internetu z jednání valné hromady společnosti přístupný ze svých webových stránek a následné zveřejnění záznamu.

Řešení:

Po dohodě s klientem byla zvolena realizace ve dvou paralelně vysílaných kvalitách pro streaming na Internetu - "modemové" kvalitě pro diváky s pomalejším připojením a "broadband" kvalitě pro rychlejší připojení. Průzkumem v místě konání bylo zjištěno, že v dané lokalitě není vhodná konektivita. Z požadovaných datových rychlostí přenosu byly vykalkulovány její potřebné parametry a bylo dohodnuto dočasné zřízení datového okruhu s telekomunikačním operátorem.

Jeden den před plánovanou akcí byla nainstalována veškerá technologie od kamer až po síťové připojení. Obrazová a zvuková režie byla propojena s ozvučením konferenčního sálu a proběhl testovací přenos do Internetu za účelem ověření funkčnosti nainstalovaného řetězce. V jeho průběhu byly na mixážních pultech pro ostrý přenos doladěny zvukové úrovně z jednotlivých mikrofonů v sálu.

V den konání se spouští přenos jednu až dvě hodiny před samotným začátkem jednání, zatím však stále bez publikace na webových stránkách. 15 až 30 minut před začátkem se operátor připojuje do publikačního systému a zadává příkaz na publikaci přenosu. Diváci se od této chvíle již mohou postupně připojovat k přenosu a čekat na začátek jednání.

V průběhu přenosu je monitorována kvalita pořizovaného obrazu a zvuku obsluhou na místě, síťové připojení a přenos mezi místem jednání, streaming videoserverem a diváky je monitorováno dohledovým centrem MediaStream.

Po skončení přenosu obsluha na místě opět vstupuje do publikačního systému a stahuje z webových stránek klienta odkazy na živý přenos. Záznamy z kamer se přesouvají do sídla MediaStream, kde probíhá sestřih, konverze do streaming formátů a nahrávání do videoarchivu. Následuje jeho publikace na webových stránkách klienta a zakázka je tímto hotova.

Uplatnění u klientů:

  • Jednání orgánů státní samosprávy
  • Jednání statutárních orgánů společností
  • Přenosy z odborných konferencí
  • Významné firemní či kulturní akce

Použité služby:

  • Živý přenos
  • Videoarchiv
  • Automatická publikace
  • Doplňkové služby (zajištění konektivity, kamerové natáčení, režie přenosu, sestřih záznamu)

 

Streaming videoserver

Speciální zařízení s vysokorychlostním (gigabitovým) připojením k Internetu zajišťující distribuci streamovaného signálu divákům. Může zajišťovat jak …
Více

Streaming formát

Souborový formát obsahující audiovizuální data v podobě určené pro následnou distribuci pomocí streaming videoserveru. Jediný soubor zpravidla obsahuj…
Více

Kvalita přenosu

Laické označení pro vizuální podobu výstupu streamingového signálu u diváka. Z technického hlediska ji tvoří kombinace datového toku a fyzického rozli…
Více

Živý přenos

Původní video signál je speciálním zařízením - enkodérem - v reálném čase konvertován do streaming formátu ve zvolených kvalitách a přenášen na videos…
Více

Streaming

Přenos digitalizovaného audiovizuálního signálu po datové síti v reálném čase. Proti jiným způsobům přenosu dat (například download) má dvě zásadní př…
Více