| Sitemap
 

Dokumentace parkovacích přestupků

Zadání:

Klient má požadavek na modernizaci svého stávajícího systému dokumentace parkovacích přestupků, který aktuálně realizuje natáčením na analogovou kameru a následným ukládáním na kazety VHS.

Řešení:

Realizace celé zakázky je nejprve rozdělena na několik oddělených kroků:

  1. Přechod na digitální zpracování
  2. Zřízení střihového pracoviště
  3. Vytvoření informačního systému
  4. Zabudování online náhledového archivu

Nejprve jsou tedy pořízeny digitální kamera a digitální střihové pracoviště. To přijímá nahrávky z kamer, sestřihává je a výsledné funkční celky ukládá na digitální pásky do master archivu v plné obrazové kvalitě.

Odděleně je vytvářen informační systém pro zaznamenávání údajů, kde (ve které ulici) se prováděla dokumentace přestupků a na které pásce případně jejím časovém úseku je tento údaj uložen. Takový informační systém pak například při zadání názvu ulice zobrazí všechna data, kdy v ní byla prováděna dokumentace přestupků, a čísla všech kazet v master archivu, kde je uložený záznam.

Jako součást výstupu ze střihového pracoviště se vytvoří streamovaný video archiv obsahující sestříhané záznamy v náhledové kvalitě. Když potom přijde například stížnost na neoprávněné pokutování, administrativní pracovník do informačního systému vloží název ulice a datum. Systém mu zobrazí seznam pořízených nahrávek. Ve streamovaném formátu si je může přehrát a po nalezení odpovídajícího záběru mu informační systém zobrazí na jaké pásce v master archivu a od kdy do kdy je uložený daný záběr.

Tuto informaci pracovník stisknutím tlačítka odešle obsluze střihového pracoviště, ta vyjme příslušnou pásku z archivu, vloží ji do střihového pracoviště a vyplní zadané časy začátku a konce sekvence. Střižna si automaticky nahraje z pásky vybraný úsek a obsluha z něj může buď vytisknout statické snímky, nebo jej v jakékoliv podobě uložit na jiné médium (VHS, DVD, videosoubor pro počítač).

Uplatnění u klientů:

  • Dokumentace přestupků
  • Dokumentace stavebních prací
  • Dlouhodobé záznamy z bezpečnostních kamer

Použité služby:

  • Dodávky komplexních řešení (návrh vnitřních procesů, střižna, informační systém)
  • Videoarchiv
  • Automatická publikace

 

Streaming formát

Souborový formát obsahující audiovizuální data v podobě určené pro následnou distribuci pomocí streaming videoserveru. Jediný soubor zpravidla obsahuj…
Více

Kvalita přenosu

Laické označení pro vizuální podobu výstupu streamingového signálu u diváka. Z technického hlediska ji tvoří kombinace datového toku a fyzického rozli…
Více

Streaming

Přenos digitalizovaného audiovizuálního signálu po datové síti v reálném čase. Proti jiným způsobům přenosu dat (například download) má dvě zásadní př…
Více

Videoarchiv

Streamingová obdoba klasického videoarchivu s desítkami a stovkami hotových příspěvků. V tomto případě jsou však již hotové příspěvky převedené do str…
Více