| Sitemap
 

Video E-learning

Zadání:

Klient má požadavek na dlouhodobé řešení vzdáleného školení svých zaměstnanců, které by mohl realizovat vlastními silami bez nutnosti pořizování speciálního softwarového a hardwarového vybavení pro streaming centrálně v rámci firemního sídla a několika poboček s cílem snížit celkové náklady na školení velkého množství zaměstnanců. Klient má v úmyslu pro malou část zaměstnanců i nadále zajišťovat klasická školení, zbytek se má školit distanční cestou.

Řešení:

Nejprve bylo provedeno u klienta zjištění stávající technologie používané pro školení. Ta byla do této chvíle realizovaná v učebně vybavené tabulí, počítačem školitele, datovým projektorem a počítači pro školené zaměstnance.

Pro splnění zadání bylo vybavení učebny rozšířeno o videokameru, bezdrátový hlavový mikrofon (head-set) a nahrávací zařízení. Při školení realizovaném pouze pomocí ukázek na PC a doprovodného komentáře (např. školení používání programu) je na záznamové zařízení ukládán obraz z projektoru a hlasový projev školitele. V případě školení sestávajících z mluveného projevu doplněného promítanou prezentací a dalších prostředků (např. tabule v učebně) je nahráván na kameru i obraz z učebny.

Po pořízení je obrazový a zvukový záznam odeslán do sídla MediaStream k dalšímu zpracování. Oddělené záznamy z kamery a z datového projektoru jsou spolu se zvukem spojeny do jediného média ve streaming formátu a takto zpracované školení je umístěno do videoarchivu na vysílacím serveru MediaStream.

Pomocí publikačního systému zveřejňujeme pro klienta jednotlivá školení ihned po jejich zpracování na zvláštní internetové stránce propojené s jeho intranetem, přístup k ní i k samotnému videoarchivu je omezen pouze na lokality určené klientem.

Klient si takto dle zadání mimo obrazové a zvukové postprodukce a technologie pro streaming přednášek zařizuje realizaci vlastními prostředky. Zároveň má možnost použít přenosný mikrofon a kameru i pro libovolné jiné účely než jen pro pořizování záznamů školení.

Uplatnění u klientů:

  • Školení zaměstnanců / zákazníků
  • Záznam jednání zastupitelstva města či obce
  • Záznam jednání orgánů společnosti
  • Záznam odborných konferencí

Použité služby:

  • Videoarchiv
  • Automatická publikace
  • Dodávky komplexních řešení
  • Doplňkové služby (obrazová a zvuková postprodukce)

 

Streaming videoserver

Speciální zařízení s vysokorychlostním (gigabitovým) připojením k Internetu zajišťující distribuci streamovaného signálu divákům. Může zajišťovat jak …
Více

Streaming formát

Souborový formát obsahující audiovizuální data v podobě určené pro následnou distribuci pomocí streaming videoserveru. Jediný soubor zpravidla obsahuj…
Více

Streaming

Přenos digitalizovaného audiovizuálního signálu po datové síti v reálném čase. Proti jiným způsobům přenosu dat (například download) má dvě zásadní př…
Více

Videoarchiv

Streamingová obdoba klasického videoarchivu s desítkami a stovkami hotových příspěvků. V tomto případě jsou však již hotové příspěvky převedené do str…
Více